MK noteikumu projekts „Kārtība, kādā Valsts policija izdara vītņstobra šaujamieroču kontrolšāvienus un veido valsts nozīmes ieroču un munīcijas kolekcijas un ložu un čaulu kontrolkolekciju”

VP / 16.08.2013

MK noteikumu projekts ,,Vardarbības draudu novēršanas un personisko tiesību aizsardzības nodrošināšanas kārtība"

VP / 09.08.2013

MK noteikumu projekts ,,Kārtība, kādā persona, kuru uzņem Latvijas pilsonībā, dod un paraksta solījumu par uzticību Latvijas Republikai"

PMLP / 22.07.2013

MK noteikumu projekts "Tehnisko līdzekļu (fotoiekārtu vai videoiekārtu) izmantošanas kārtība"

IEM / 16.07.2013

MK noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 6.decembra noteikumos Nr.928 „Noteikumi par ieroču, munīcijas un speciālo līdzekļu komerciālo apriti un ieroču un munīcijas marķēšanas kārtību”"

MK / 15.07.2013

MK noteikumu projekts „Naturalizācijas iesnieguma pieņemšanas un izskatīšanas kārtība”

MK / 11.07.2013

MK noteikumu projekts „Kārtība, kādā policija noskaidro, vai bērnam ir īpašas vajadzības, un pieaicina kompetentu speciālistu, kā arī kārtība kādā policija nodrošina apstākļus bērna ar īpašo vajadzību apmierināšanai"

MK / 10.07.2013

MK noteikumu projekts „Latvijas pilsonības zaudēšanas un atjaunošanas kārtība”

MK / 10.07.2013

MK noteikumu projekts "Kārtība, kādā personu reģistrē par Latvijas pilsoni"

MK / 10.07.2013

Likumprojekts "Grozījums likumā "Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām""

MK / 10.07.2013

MK noteikumu projekts "Kārtība, kādā par Latvijas pilsoni atzīst pēc 1991.gada 21.augusta Latvijā dzimušu bezvalstnieku vai nepilsoņa bērnu"

MK / 10.07.2013

MK noteikumu projekts „Noteikumi par Pilsonības likumā noteikto latviešu valodas prasmes un Latvijas Republikas Satversmes pamatnoteikumu, valsts himnas teksta, Latvijas vēstures un kultūras pamatu zināšanas pārbaudi”

MK / 09.07.2013

MK noteikumu projekts "Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmas noteikumi"

MK / 09.07.2013