Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 26.maija noteikumos Nr.271 „Noteikumi par izsaucēja – izsaucošās elektronisko sakaru pakalpojumu lietotāja galiekārtas – atrašanās vietas datu noteikšanu, apstrādi, uzturēšanu un nodošanu”

IeM IC / 10.06.2014

Grozījumi Pirotehnisko izstrādājumu aprites likumā

VP / 10.06.2014

Likumprojekts „Grozījumi Kriminālprocesa likumā”

Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs / 02.06.2014

Oficiālās elektroniskās adreses likums

PMLP / 02.06.2014

Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par apsardzes sertifikātu izsniegšanas, pagarināšanas un anulēšanas kārtību un valsts nodevas maksāšanas kārtību un apmēru”

VP / 20.05.2014

Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu apsardzes darbībā”

VP / 30.04.2014

Likumprojekts „Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likums”

VUGD / 30.04.2014

Ministru kabineta noteikumu projekts „Apsardzes darbības licencēšanas noteikumi”

VP / 26.03.2014

Ministru kabineta noteikumu projekts ,,Kārtība un apjoms, kādā iesniedzamas ziņas Sodu reģistram un izsniedzamas Sodu reģistrā iekļautās ziņas”

IEM / 18.03.2014

Likumprojekts ,, Grozījumi Iedzīvotāju reģistra likumā”

PMLP / 18.03.2014

Likumprojekts ,, Grozījumi Dzīvesvietas deklarēšanas likumā”

PMLP / 18.03.2014

Likumprojekts ,,Grozījumi Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likumā”

PMLP / 18.03.2014

Ministru kabineta noteikumu projekts ,,Grozījums Ministru kabineta noteikumos Nr.976 „Kārtība, kādā bezvalstnieku vai nepilsoņu bērnu, kas dzimis Latvijā pēc 1991.gada 21.augusta, atzīst par Latvijas pilsoni””

PMLP / 25.02.2014

Ministru kabineta noteikumu projekts ,,Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra noteikumos Nr.1001 „Naturalizācijas iesnieguma pieņemšanas un izskatīšanas kārtība””

Ministru kabineta noteikumu projekts ,, Grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr.975 „Latvijas pilsonības zaudēšanas un atjaunošanas kārtība””

PMLP / 25.02.2014

Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par kontaktpunkta ziņošanai par aizdomīgiem darījumiem izveidi un kārtību, kādā kontaktpunkts ziņošanai par aizdomīgiem darījumiem tiek informēts par aizdomīgiem darījumiem saistībā ar sprāgstvielu prekursoriem”

DP / 25.02.2014

Likumprojekts „Repatriācijas likums”

PMLP / 12.02.2014

Ministru kabineta noteikumu projekts „Patvēruma meklētāju reģistra noteikumi”

PMLP / 05.02.2014

Likumprojekts "Grozījums likumā "Par pašvaldībām""

IEM / 15.01.2014

Likumprojekts ,,Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā”

IEM / 15.01.2014