Ministru kabineta noteikumu projekts „Biometrijas datu apstrādes sistēmas noteikmi”

IEM IC / 11.10.2013

Ministru kabineta noteikumu projekts „Ugunsdrošības noteikumi”

VUGD / 24.10.2013

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 19.maija noteikumos Nr.338 „Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta apliecības un žetona paraugu un dienesta apliecības un žetona izsniegšanas un nodošanas kārtību”

IEM / 07.10.2013

Ministru kabineta noteikumu projekts ,, Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumos Nr.775 „Vispārējās un profesionālās izglītības programmu licencēšanas kārtība””

VP / 07.10.2013

Koncepcija par jaunu darba samaksas sistēmu Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm

IeM / 30.09.2013

Likumprojekts ,,Grozījumi likumā „Par nodokļiem un nodevām”"

VP / 30.08.2013

MK noteikumu projekts „Kārtība, kādā Valsts policija izdara vītņstobra šaujamieroču kontrolšāvienus un veido valsts nozīmes ieroču un munīcijas kolekcijas un ložu un čaulu kontrolkolekciju”

VP / 16.08.2013

MK noteikumu projekts ,,Vardarbības draudu novēršanas un personisko tiesību aizsardzības nodrošināšanas kārtība"

VP / 09.08.2013

MK noteikumu projekts ,,Kārtība, kādā persona, kuru uzņem Latvijas pilsonībā, dod un paraksta solījumu par uzticību Latvijas Republikai"

PMLP / 22.07.2013

MK noteikumu projekts "Tehnisko līdzekļu (fotoiekārtu vai videoiekārtu) izmantošanas kārtība"

IEM / 16.07.2013

MK noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 6.decembra noteikumos Nr.928 „Noteikumi par ieroču, munīcijas un speciālo līdzekļu komerciālo apriti un ieroču un munīcijas marķēšanas kārtību”"

MK / 15.07.2013

MK noteikumu projekts „Naturalizācijas iesnieguma pieņemšanas un izskatīšanas kārtība”

MK / 11.07.2013

MK noteikumu projekts „Kārtība, kādā policija noskaidro, vai bērnam ir īpašas vajadzības, un pieaicina kompetentu speciālistu, kā arī kārtība kādā policija nodrošina apstākļus bērna ar īpašo vajadzību apmierināšanai"

MK / 10.07.2013

MK noteikumu projekts „Latvijas pilsonības zaudēšanas un atjaunošanas kārtība”

MK / 10.07.2013

MK noteikumu projekts "Kārtība, kādā personu reģistrē par Latvijas pilsoni"

MK / 10.07.2013

Likumprojekts "Grozījums likumā "Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām""

MK / 10.07.2013

MK noteikumu projekts "Kārtība, kādā par Latvijas pilsoni atzīst pēc 1991.gada 21.augusta Latvijā dzimušu bezvalstnieku vai nepilsoņa bērnu"

MK / 10.07.2013

MK noteikumu projekts „Noteikumi par Pilsonības likumā noteikto latviešu valodas prasmes un Latvijas Republikas Satversmes pamatnoteikumu, valsts himnas teksta, Latvijas vēstures un kultūras pamatu zināšanas pārbaudi”

MK / 09.07.2013

MK noteikumu projekts "Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmas noteikumi"

MK / 09.07.2013