Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par aviāciju""

IEM / 21.01.2015

Likumprojekts “Grozījumi Civilprocesa likumā”

IEM / 14.01.2015

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 3.februāra noteikumos Nr.61 „Kārtība, kādā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests veic un vada ugunsgrēku dzēšanu un glābšanas darbus””

VUGD / 07.01.2015

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija noteikumos Nr.735 “Kārtība, kādā personas tiek ievietotas un turētas pagaidu turēšanas vietās, un prasības šādu vietu aprīkošanai””

VP / 07.01.2015

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 11.aprīļa noteikumos Nr.289 “Noteikumi par īslaicīgās aizturēšanas vietas kamerā glabāšanai atļauto priekšmetu sarakstu””

VP / 07.01.2015

Likumprojekts „Grozījumi Aizturēto personu turēšanas kārtības likumā”

VP / 07.01.2015

Likumprojekts “Iekšējās drošības fonda un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda vadības likums”

IEM / 08.12.2014

Ministru kabineta noteikumu projekts „Iekšējās drošības dienesta reģistrācijas kārtība”

VP / 03.12.2014

Likumprojekts ,,Grozījumi Latvijas Republikas valsts robežas likumā”

VRS / 03.12.2014

Ministru kabineta noteikumu projekts ,,Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumos Nr.675 „Kārtība, kādā Savienības pilsoņi un viņu ģimenes locekļi ieceļo un uzturas Latvijas Republikā”

PMLP / 25.11.2014

Normatīvo aktu projektu datubāze

Šeit Jūs varat iepazīties ar Iekšlietu ministrijas izstrādāto normatīvo aktu projektu virzību. … Lasīt vairāk

Ministru kabineta noteikumu projekts ,,Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 25.marta noteikumos Nr.161 „Kārtība, kādā novērš vardarbības draudus un nodrošina pagaidu aizsardzību pret vardarbību””

IEM / 20.10.2014

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1012 “Šaujamieroču, lielas enerģijas pneimatisko ieroču un gāzes pistoļu (revolveru) vienotās uzskaites kārtība””

VP / 10.09.2014

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 24.janvāra noteikumos Nr.80 “Noteikumi par ieroču un munīcijas aprites un prasmju rīkoties ar ieroci kvalifikācijas pārbaudījuma pieņemšanas kārtību””

VP / 10.09.2014

Likumprojekts „Grozījums likumā “Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem””

VP / 10.09.2014

Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra”

PMLP / 27.08.2014

Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par pirotehnisko izstrādājumu drošuma pamatprasībām un atbilstības novērtēšanu, pirotehnisko izstrādājumu marķēšanas un reģistrēšanas kārtība”

VP / 13.08.2014

Likumprojekts ,,Patvēruma likums"

PMLP / 30.07.2014

Likumprojekts ,,Par Latvijas Republikas valdības un Igaunijas Republikas valdības līgumu par iedzīvotāju reģistrā iekļauto datu apmaiņu”

IEM / 08.07.2014

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 1.oktobra noteikumos Nr.1034 „Noteikumi par valsts nodevu par vīzas, uzturēšanās atļaujas vai Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem””

PMLP / 17.06.2014