Ministru kabineta noteikumu projekts ,,Kārtība un apjoms, kādā iesniedzamas ziņas Sodu reģistram un izsniedzamas Sodu reģistrā iekļautās ziņas”

IEM / 18.03.2014

Likumprojekts ,, Grozījumi Iedzīvotāju reģistra likumā”

PMLP / 18.03.2014

Likumprojekts ,, Grozījumi Dzīvesvietas deklarēšanas likumā”

PMLP / 18.03.2014

Likumprojekts ,,Grozījumi Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likumā”

PMLP / 18.03.2014

Ministru kabineta noteikumu projekts ,,Grozījums Ministru kabineta noteikumos Nr.976 „Kārtība, kādā bezvalstnieku vai nepilsoņu bērnu, kas dzimis Latvijā pēc 1991.gada 21.augusta, atzīst par Latvijas pilsoni””

PMLP / 25.02.2014

Ministru kabineta noteikumu projekts ,,Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra noteikumos Nr.1001 „Naturalizācijas iesnieguma pieņemšanas un izskatīšanas kārtība””

Ministru kabineta noteikumu projekts ,, Grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr.975 „Latvijas pilsonības zaudēšanas un atjaunošanas kārtība””

PMLP / 25.02.2014

Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par kontaktpunkta ziņošanai par aizdomīgiem darījumiem izveidi un kārtību, kādā kontaktpunkts ziņošanai par aizdomīgiem darījumiem tiek informēts par aizdomīgiem darījumiem saistībā ar sprāgstvielu prekursoriem”

DP / 25.02.2014

Likumprojekts „Repatriācijas likums”

PMLP / 12.02.2014

Ministru kabineta noteikumu projekts „Patvēruma meklētāju reģistra noteikumi”

PMLP / 05.02.2014

Likumprojekts "Grozījums likumā "Par pašvaldībām""

IEM / 15.01.2014

Likumprojekts ,,Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā”

IEM / 15.01.2014

Ministru kabineta rīkojuma „Organizētās noziedzības apkarošanas plāns 2014. – 2016.gadam” projekts

IEM / 13.12.2013

Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par ārzemnieku nodarbināšanu”

PMLP / 26.11.2013

Likumprojekts ,,Grozījumi likumā ,,Par policiju""

VP / 26.11.2013

Ministru kabineta noteikumu projekts ,,Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 21.februāra noteikumos Nr.133 „Noteikumi par valsts nodevu par personu apliecinošu dokumentu izsniegšanu””

PMLP / 12.11.2013

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 12.janvāra noteikumos Nr.23 „Noteikumi par pabalstu bēglim un personai, kurai piešķirts alternatīvais statuss””

PMLP / 12.11.2013

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija noteikumos Nr.601 „Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm amatiem atbilstošajām augstākajām speciālajām dienesta pakāpēm””

VP / 31.10.2013

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21. jūnija noteikumos Nr.568 „Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm mēnešalgu un speciālajām piemaksām””

IEM / 29.10.2013

Pamatnostādņu projekts "Cilvēku tirdzniecības novēršanas pamatnostādnes 2014. - 2020.gadam"