Konceptuālais ziņojums par imigrācijas politiku

PMLP / 16.12.2015

Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par nacionālo interešu objekta statusa noteikšanu Latvijas Republikas valsts robežas joslai”

RS / 23.11.2015

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21. jūnija noteikumos Nr.568 „Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm mēnešalgu un speciālajām piemaksām””

IEM / 13.10.2015

Likumprojekts “Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā”

IEM / 13.10.2015

Likumprojekts “Grozījumi Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā”

IEM / 13.10.2015

Ministru kabineta noteikumu projekts „Latvijas Republikas valsts robežas joslas iekārtošanas un uzturēšanas noteikumi”

RS / 11.09.2015

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 1. jūnija noteikumos Nr. 496 „Kritiskās infrastruktūras, tajā skaitā Eiropas kritiskās infrastruktūras, apzināšanas un drošības pasākumu plānošanas un īstenošanas kārtība””

DP / 11.09.2015

Ministru kabineta noteikumu projekts “Noteikumi par elektronisko dokumentu arhīvu”

PMLP / 22.07.2015

Ministru kabineta rīkojuma projekts „Grozījumi Narkotisko un psihotropo vielu un to atkarības izplatības ierobežošanas un kontroles pamatnostādnēs 2011.–2017. gadam”

IEM / 22.07.2015

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra noteikumos Nr.903 “Valsts policijas maksas pakalpojumu cenrādis””

VP / 03.06.2015

Ministru kabineta noteikumu projekts “Patvēruma meklētāju pirkstu nospiedumu informācijas sistēmas noteikumi”

IEM / 27.05.2015

Likumprojekts “Grozījumi Civilām vajadzībām paredzētu sprāgstvielu aprites likumā”

IEM / 20.05.2015

Ministru kabineta noteikumu projekts “Sprāgstvielu drošuma noteikumi”

IEM / 20.05.2015

Likumprojekts „Grozījums Imigrācijas likumā”

RS / 20.05.2015

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 17.jūnija noteikumos Nr.435 „Noteikumi par izmitināšanas centra iekārtošanas un aprīkošanas prasībām””

RS / 17.04.2015

Likumprojekts “Grozījumi Dzīvesvietas deklarēšanas likumā”

PMLP / 15.04.2015

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 21.februāra noteikumos Nr.134 “Personu apliecinošu dokumentu noteikumi””

PMLP / 15.04.2015

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 15.februāra noteikumos Nr.130 „Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu izsniegšanas kārtība””

PMLP / 01.04.2015

Likumprojekts „Grozījums Latvijas Sodu izpildes kodeksā”

VP / 25.03.2015

Likumprojekts „Grozījumi Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā”

VP / 25.03.2015