Ministru kabineta noteikumu projekts “Kārtība, kādā klasificē gāzes ieročus un signālieročus, kā arī pārbauda to atbilstību E kategorijai, kā arī E kategorijas ieroču tehniskās specifikācijas”

04.06.2019


Pievienotie faili


Atpakaļ