Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 7. jūnija noteikumos Nr. 429 „Noteikumi par integrētajā Iekšlietu informācijas sistēmā iekļaujamām ziņām personas, mantas vai dokumenta atrašanās vietas vai cilvēka personības noskaidrošanai vai neatpazīta cilvēka līķa identificēšanai””