Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumos Nr.225 „Noteikumi par Iedzīvotāju reģistra pirmuzskaites veidlapas paraugu un tās aizpildīšanas kārtību””

18.10.2017


Pievienotie faili


Atpakaļ