Ministru kabineta rīkojuma projekts „Grozījums Ministru Kabineta 2015.gada 4.marta rīkojumā Nr.105 “Par finansējumu Eiropas Migrācijas tīkla Latvijas kontaktpunkta darbības nodrošināšanai””

16.08.2017


Pievienotie faili


Atpakaļ