Ministru kabineta noteikumu projekts "Kārtība, kādā policija veic novērošanu, izmantojot tehniskos līdzekļus, kā arī šādas novērošanas rezultātā iegūto datu apstrādi"

08.02.2017


Pievienotie faili


Atpakaļ