Ministru kabineta noteikumu projekts „Aizturēto ārzemnieku un patvēruma meklētāju izmitināšanas telpu iekšējās kārtības noteikumi”

27.12.2016


Pievienotie faili


Atpakaļ