Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 1. jūnija noteikumos Nr. 496 „Kritiskās infrastruktūras, tajā skaitā Eiropas kritiskās infrastruktūras, apzināšanas un drošības pasākumu plānošanas un īstenošanas kārtība””

11.09.2015


Pievienotie faili


Atpakaļ