Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 17.jūnija noteikumos Nr.435 „Noteikumi par izmitināšanas centra iekārtošanas un aprīkošanas prasībām””

17.04.2015Atpakaļ