Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 3.februāra noteikumos Nr.61 „Kārtība, kādā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests veic un vada ugunsgrēku dzēšanu un glābšanas darbus””

07.01.2015


Pievienotie faili


Atpakaļ