Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija noteikumos Nr.735 “Kārtība, kādā personas tiek ievietotas un turētas pagaidu turēšanas vietās, un prasības šādu vietu aprīkošanai””

07.01.2015


Pievienotie faili


Atpakaļ