Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 11.aprīļa noteikumos Nr.289 “Noteikumi par īslaicīgās aizturēšanas vietas kamerā glabāšanai atļauto priekšmetu sarakstu””

07.01.2015


Pievienotie faili


Atpakaļ