Ministru kabineta noteikumu projekts “Noteikumi par ieroču un munīcijas aprites kvalifikācijas pārbaudījuma saturu un norises kārtību un valsts nodevas apmēru un maksāšanas kārtību”

VP / 21.10.2019

Ministru kabineta noteikumu projekts “Noteikumi par ieroču un munīcijas aprites kvalifikācijas pārbaudījuma saturu un norises kārtību un valsts nodevas apmēru un maksāšanas kārtību” … Lasīt vairāk

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 24. septembra noteikumos Nr. 903 “Valsts policijas maksas pakalpojumu cenrādis””

VP / 12.09.2019

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 24. septembra noteikumos Nr. 903 “Valsts policijas maksas pakalpojumu cenrādis”” … Lasīt vairāk

Likumprojekts “Grozījums likumā “Par Valsts ieņēmumu dienestu””

IEM / 09.09.2019

Likumprojekts “Grozījums likumā “Par Valsts ieņēmumu dienestu”” … Lasīt vairāk

Likumprojekts “Grozījums Iekšējās drošības biroja likumā”

IEM / 09.09.2019

Likumprojekts “Grozījums Iekšējās drošības biroja likumā” … Lasīt vairāk

Likumprojekts “Grozījumi Kriminālprocesa likumā”

IEM / 09.09.2019

Likumprojekts “Grozījumi Kriminālprocesa likumā” … Lasīt vairāk

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījums Ministru kabineta 2017.gada 12.septembra noteikumos Nr.557 “Noteikumi par valsts nodevu par vīzas, uzturēšanās atļaujas vai Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa Latvijas Republikā pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem””

PMLP / 15.08.2019

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījums Ministru kabineta 2017.gada 12.septembra noteikumos Nr.557 “Noteikumi par valsts nodevu par vīzas, uzturēšanās atļaujas vai Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa Latvijas Republikā pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem”” … Lasīt vairāk

Likumprojekts “Grozījums Imigrācijas likumā”

PMLP / 15.08.2019

Likumprojekts “Grozījums Imigrācijas likumā” … Lasīt vairāk

Likumprojekts “Grozījumi Patvēruma likumā”

PMLP / 15.08.2019

Likumprojekts “Grozījumi Patvēruma likumā” … Lasīt vairāk

Ministru kabineta noteikumu projekts “Par Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas un Vācijas Federatīvās Republikas Federālās iekšlietu, būvniecības un dzimtenes lietu ministrijas administratīvo vienošanos par praktiskajiem pasākumiem nolūkā veicināt un paātrināt Dublinas procedūru saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Regulu (ES) Nr. 604/2013, ar ko paredz kritērijus un mehānismus, lai noteiktu dalībvalsti, kura ir atbildīga par trešās valsts valstspiederīgā vai bezvalstnieka starptautiskās aizsardzības pieteikuma izskatīšanu, kas iesniegts kādā no dalībvalstīm”

IEM / 26.07.2019

Ministru kabineta noteikumu projekts “Par Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas un Vācijas Federatīvās Republikas Federālās iekšlietu, būvniecības un dzimtenes lietu ministrijas administratīvo vienošanos par praktiskajiem pasākumiem nolūkā veicināt un paātrināt Dublinas procedūru saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Regulu (ES) Nr. 604/2013, ar ko paredz kritērijus un mehānismus, lai noteiktu dalībvalsti, kura ir atbildīga par trešās valsts valstspiederīgā vai bezvalstnieka starptautiskās aizsardzības pieteikuma izskatīšanu, kas iesniegts kādā no dalībvalstīm” … Lasīt vairāk

Ministru kabineta noteikumu projekts “Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem”.

NVA / 16.07.2019

Ministru kabineta noteikumu projekts “Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem”. … Lasīt vairāk

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 13. decembra noteikumos Nr. 806 “Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm mēnešalgu un speciālo piemaksu noteikšanas kārtību un to apmēru””

IEM / 04.07.2019

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 13. decembra noteikumos Nr. 806 “Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm mēnešalgu un speciālo piemaksu noteikšanas kārtību un to apmēru”” … Lasīt vairāk

Likumprojekts “Grozījums likumā “Par pašvaldībām””

IEM / 01.07.2019

Likumprojekts “Grozījums likumā “Par pašvaldībām”” … Lasīt vairāk

Likumprojekts "Grozījumi Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likumā"

PMLP / 20.06.2019

Likumprojekts "Grozījumi Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likumā" … Lasīt vairāk

Likumprojekts "Grozījumi Fizisko personu reģistra likumā"

Likumprojekts "Grozījumi Fizisko personu reģistra likumā" / 20.06.2019

Likumprojekts "Grozījumi Fizisko personu reģistra likumā" … Lasīt vairāk

Ministru kabineta noteikumu projekts "Noteikumi par Finanšu izlūkošanas dienesta priekšnieka amata pretendentu atlasi"

Ministru kabineta noteikumu projekts "Noteikumi par Finanšu izlūkošanas dienesta priekšnieka amata pretendentu atlasi" / 18.06.2019

Ministru kabineta noteikumu projekts "Noteikumi par Finanšu izlūkošanas dienesta priekšnieka amata pretendentu atlasi" … Lasīt vairāk

Ministru kabineta noteikumu projekts “Kārtība, kādā izdara kontrolšāvienu, kā arī valsts nodevas apmērs un maksāšanas kārtība”

Valsts policija / 12.06.2019

Ministru kabineta noteikumu projekts “Kārtība, kādā izdara kontrolšāvienu, kā arī valsts nodevas apmērs un maksāšanas kārtība” … Lasīt vairāk

Ministru kabineta noteikumu projekts "Valsts policijas un Valsts policijas koledžas amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm formas tērpa un atšķirības zīmju apraksts"

Valsts policija / 12.06.2019

Ministru kabineta noteikumu projekts "Valsts policijas un Valsts policijas koledžas amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm formas tērpa un atšķirības zīmju apraksts" … Lasīt vairāk

Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 21.februāra noteikumos Nr.134 "Personu apliecinošu dokumentu noteikumi"

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 21.februāra noteikumos Nr.133 "Noteikumi par valsts nodevu par personu apliecinošu dokumentu izsniegšanu"”

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde / 04.06.2019

Ministru kabineta noteikumu projekts “Kārtība, kādā klasificē gāzes ieročus un signālieročus, kā arī pārbauda to atbilstību E kategorijai, kā arī E kategorijas ieroču tehniskās specifikācijas”

Valsts policija / 04.06.2019