Iekšlietu ministrija aicina ikvienu sabiedrības pārstāvi aktīvi līdzdarboties iekšlietu politikas veidošanā!

Ir būtiski veicināta sabiedrības līdzdalību un iesaistīšanos Iekšlietu ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu sadarbības uzlabošanu noziedzības apkarošanas un sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanas jomā.

Iekšlietu ministrija aicina iedzīvotājus būt aktīviem, regulāri sekot līdzi politikas veidošanas procesam un sniegt savu viedokli par iekšlietu politikas plānošanas dokumentiem un izstrādātajiem normatīvajiem aktiem, kā arī citiem sabiedrībai svarīgiem jautājumiem.

Savus priekšlikumus Iekšlietu ministrijai varat nosūtīt pa pastu (Čiekurkalna 1.līnija 1 korp.2, Rīga, LV-1026), elektroniski (kanceleja@iem.gov.lv).
 

 Atpakaļ