R.Kozlovskis ES Padomē pārstāv Latvijas pozīciju patvēruma meklētāju jautājumā

22.09.2015

Otrdien, 22. septembrī, iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis piedalās ES Tieslietu un iekšlietu ministru padomes ārkārtas sanāksmē, kurā ES dalībvalstīm jāpieņem lēmums par papildu 120 000 personu pārvietošanu no Itālijas, Grieķijas un Ungārijas divu gadu laikā.


 

Latvijas pozīcijā, kuru 17.septembrī apstiprināja Ministru Kabinets un 18.septembrī atbalstīja Saeimas Eiropas lietu komisija, Latvija atzīst, ka Eiropa šobrīd saskaras ar ārkārtas situāciju patvēruma jomā un konceptuāli atbalsta palīdzības sniegšanu tām dalībvalstīm, kuras saskaras ar vislielāko patvēruma meklētāju pieplūdumu.

Latvija uzskata, ka šobrīd nepieciešams koncentrēties uz to pasākumu īstenošanu, kas vērsti pašreizējās krīzes situācijas normalizēšanai. Tāpēc jautājums par pastāvīga ārkārtas patvēruma meklētāju pārdales mehānisma izveidi ir jāskata pēc tam, kad tiks pieņemts lēmums par  papildu 120 000 patvēruma meklētāju pārdali, rūpīgi un padziļināti izdiskutējot visas iespējamās šāda mehānisma izveides sekas.

Vienlaikus Latvija uzskata, ka fiziska personu pārdale ir tikai viens no pasākumiem, kas īstenojams gan ES iekšējās solidaritātes jomā, gan arī īstenojot solidaritātes pasākumus ar trešajām valstīm. Turklāt, tas izmantojams tikai kā galējais līdzeklis ārkārtas situācijās, lai mazinātu spiedienu uz konkrētas dalībvalsts patvēruma sistēmu krīzes gadījumos. Neiebilstot ES koordinētai rīcībai pārvietošanas aktivitāšu īstenošanā, Latvijas uzskata, ka šādas aktivitātes, tāpat kā līdz šim, ir īstenojamas tikai brīvprātīgi, saglabājot katras dalībvalsts tiesības atkarībā no sabiedrības integrācijas iespējām, vēsturiskajiem aspektiem un nacionālās kapacitātes, kā arī tiesības lemt par to, vai un cik lielā mērā iesaistīties šajās aktivitātēs.

Ņemot vērā pašreizējās situācijas ārkārtas raksturu un nepieciešamību visām dalībvalstīm solidāri iesaistīties aizsardzības sniegšanā tām personām, kurām tā ir nepieciešama, kā arī atbalsta sniegšanā tām dalībvalstīm, kuras saskaras ar nesamērīgu un ārkārtas personu pieplūdumu, Latvija varētu neiebilst Komisijas ierosinājumam pārvietot 120 000 personu. Šobrīd Latvijai saskaņā ar Eiropas Komisijas piedāvāto formulu būtu jāuzņem 526 personas, kurām patiesi nepieciešama starptautiskā aizsardzība (iedzīvotāju skaits 40%, IKP 40%, iepriekšējo patvēruma pieprasījumu vidējais skaits 10%, bezdarba līmenis 10%, turklāt pēdējo divu kritēriju īpatsvars nevar pārsniegt 30% no IKP un kopējā iedzīvotāju skaita).

Tāpat Latvija atbalsta priekšlikumu Eiropas Savienības līmenī izveidot vienotu drošo izcelsmes valstu sarakstu, jo tas sekmēs patvēruma procedūras efektivitāti. Šobrīd piedāvāto drošu valstu sarakstā ir Albānija, Bosnija un Hercegovina, bijusī Dienvidslāvijas Republika Maķedonija, Kosova, Melnkalne, Serbija un Turcija.

Latvija īpaši atzinīgi vērtē visus pasākumus, kas vērsti uz ātru personu identifikāciju, nošķirot tās personas, kurām patiesi nepieciešama starptautiskā aizsardzība, no tām, kuras ieradušās labākas dzīves meklējumos un kurām nav likumīga pamata uzturēties Eiropas Savienībā. Pēdējā personu grupa ir ātri un efektīvi jāatgriež to izcelsmes vai iepriekšējās mītnes valstīs.

Preses konference tiešraidē plānota plkst.19.00 (pēc Briseles laika) video.consilium.europa.eu/webcast.aspx.

Vispārpieejama informācija no Latvijas pozīcijas Nr.3 par Eiropas Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Eiropas programma migrācijas jomā” (http://www.iem.gov.lv/lat/aktualitates/informacija_medijiem/?doc=30488).

Informāciju sagatavoja:
Daiga Holma
Iekšlietu ministra padomniece
Tālr.: 29723599, Daiga.Holma@iem.gov.lv
 

 

 

 

 

 

 

 

 


Atpakaļ