Iekšlietu ministrijā apspriesti patvēruma meklētāju uzņemšanas un integrācijas jautājumi

07.06.2016

Otrdien, 7. jūnijā, notika Iekšlietu ministrijas valsts sekretāres Ilzes Pētersones–Godmanes vadītā sanāksme, kurā tika apspriesti aktuālie jautājumi par patvēruma meklētāju uzņemšanas gaitu, kā arī par Latvijā uzņemto patvēruma meklētāju integrēšanu darba tirgū, mājokļu jautājuma risinājumiem un citiem jautājumiem.


Sanāksmē piedalījās tās institūcijas un nevalstiskās organizācijas, kurām ir noteikti konkrēti uzdevumi valdības apstiprinātajā “Rīcības plānā personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā”, kā arī nevalstiskās organizācijas, kuras līdz šim ir sniegušas dažāda veida atbalstu patvēruma meklētājiem, bēgļiem un alternatīvā statusa saņēmējiem.
Iekšlietu ministrija informēja par līdz šim pārvietotajām personām, kā arī tālāko personu pārvietošanas gaitu, kas būs jāveic no bēgļu nometnēm Turcijā. Pirmās no Turcijas pārvietotās personas Latvijā varētu ierasties jau šovasar.

Labklājības ministrija informēja par risinājumiem attiecībā uz normatīvā regulējuma sakārtošanu, lai pārvietotās personas varētu iespējami ātri sākt strādāt. Labklājības ministrija arī pastāstīja par pirmo pieredzi, pārvietotajām personām izstrādājot individuālos integrācijas plānus, kā arī par izaicinājumiem, ar kuriem nākas saskarties, palīdzot pārvietotajām personām atrast dzīvokļus un darbu pēc tam, kad personas ir saņēmušas starptautiskās aizsardzības statusu.

Savukārt Izglītības un zinātnes ministrija ziņoja par paveikto patvēruma meklētāju latviešu valodas apmācībā – šobrīd latviešu valodas apmācība tiek nodrošināta kopumā 80 patvēruma meklētājiem, no kuriem 20 ir pārvietošanas programmas ietvaros Latvijā nonākušas personas.

Tikšanās laikā pārrunāta nepieciešamība izveidot vienotu pasākumu kalendāru starp tām organizācijām, kuras nodrošina patvēruma meklētāju integrācijas pasākumus. Tāpat tika pārrunāti tehniskie jautājumi, kas skar patvēruma meklētāju izmitināšanu Patvēruma meklētāju centrā pēc tam, kad personām ir piešķirts starptautiskās aizsardzības statuss.

Klātesošie tika informēti arī par tulkošanas pakalpojumu pieejamību, ko nodrošina biedrība “Patvērums “Drošā māja””, kā arī par darba un mājokļa meklēšanas iespējām patvēruma meklētājiem, ko veic biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts”. Savukārt Starptautiskās Migrācijas organizācija informēja par atbalsta iespējām, nodrošinot personu pārvietošanu no bēgļu nometnēm Turcijā.
 
Sagatavoja:
Gunta Skrebele
Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363
Mob: 29494943
E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv
 


Atpakaļ