Iekšlietu ministrijas Nodrošinājuma valsts aģentūras un Informācijas centra pārstāvji tikušies ar Ropažu pašvaldību

03.02.2016

Trešdien, 3. februārī, Patvērumu meklētāju centra telpās notika Nodrošinājuma valsts aģentūras, Iekšlietu ministrijas (IeM) Informācijas centra un Ropažu domes pārstāvju tikšanās.


Tikšanās organizēta pēc Nodrošinājuma valsts aģentūras iniciatīvas, uzklausot Ropažu novada deputātu izteiktos ierosinājumus un vēlmes 28.janvāra tikšanās laikā ar Iekšlietu ministrijas vadību. Tajā piedalījās Ropažu domes priekšsēdētājs Z.Blaus, arhitekts A.Linde, domes deputāti R.Gremze, J.Grigalūns, Pašvaldības policijas priekšnieks D.Veļičko, Multifunkcionālā centra vadītāja D.Jokše, Nodrošinājuma valsts aģentūras direktors Ē.Ivanovs un IeM Informācijas centra Informāciju un komunikācijas tehnoloģiju departamenta vadītājs A.Kovaļevskis.

Vispirms NVA pārstāvji iepazīstināja Ropažu novada deputātus ar nesen IeM īpašumā iegūto „Bundulīšu” ēku, tās pašreizējo stāvokli un pārrunāja tās pārbūves plānus Patvēruma meklētāju centra vajadzībām. Sarunas laikā tika apspriesta arī iespēja daļā ēkas izvietot Ropažu novada Mucenieku Multifunkcionālo centru. Tajā varētu tikt izvietota bibliotēka, lasītava, datortelpa, kā arī virtuve, kurā topošās un jaunās māmiņas un arī bērni varētu apgūt ēstgatavošanas prasmes. Tika pārrunātas arī iespējas izveidot apspriežu telpu un īpašu telpu, kurā Mucenieku iedzīvotāji varētu tikties ar Bāriņtiesas pārstāvjiem un juristiem. Tā kā blakus šai ēkai atrodas Mucenieku stadions, deputāti izteica vēlmi paredzēt nelielu telpu arī sporta inventāra uzglabāšanai.

Tuvākajā laikā Ropažu dome un Ropažu pašvaldības policija plāno palielināt novērošanas kameru skaitu ciematā. Tas nepieciešams, lai veiktu gan preventīvos sabiedriskās kārtības pasākumus, gan iespējami ātri reaģētu uz jau notikušajiem iespējamajiem konfliktiem vai negadījumiem. Tika pārrunātas arī iespējas izvietot pašvaldības kameru serverus Patvēruma meklētāju centra dežūrtelpās, kā arī videonovērošanas attēlus atainot uz centra apsardzes ekrāniem. Arī tas palielinātu iespēju ātrāk reaģēt uz ikvienu notikumu ciemata teritorijā.

 

Tikšanās laikā gan deputāti, gan IeM pārstāvji izteica cerību, ka abos jautājumos tiks rasts abpusēji izdevīgs un racionāls risinājums, no kura ieguvēji būs arī Mucenieku ciemata iedzīvotāji.

Sagatavoja:
Ieva Rekšņa
Nodrošinājuma valsts aģentūras
Administratīvās nodaļas vecākā referente
Mob:29130397
E-pasts: ieva.reksna@agentura.iem.gov.lv 
 


Atpakaļ