Valdība piešķir finansējumu Patvēruma meklētāju centra ēku un katlu mājas pārbūvei

26.01.2016

Otrdien, 26.janvārī, Ministru kabinets piešķīra  Iekšlietu ministrijai 3 118 499 eiro 2016.gadā, vienlaikus paredzot papildu finansējumu Iekšlietu ministrijai 2017.gadā 1 013 684 eiro apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar nekustamā īpašuma „Bundulīši” Muceniekos, Ropažu novadā, un Patvēruma meklētāju centra ēku un katlumājas pārbūvi.


Jau ziņots, ka 12.janvārī, Ministru kabinets piešķīra Iekšlietu ministrijai 75 000 eiro, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar nekustamā īpašuma „Bundulīši” labprātīgu atsavināšanu sabiedrības vajadzībām.

Nekustamā īpašuma labprātīgas atsavināšanas mērķis sabiedrības vajadzībām ir nodrošināt Ministru kabineta apstiprinātā Rīcības plāna izpildi personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā.

Pēc nekustamā īpašuma iegādes nepieciešams veikt ēkas pārbūvi, lai ēku pielāgotu gan lielāka patvēruma meklētāju skaita izmitināšanai, gan arī izveidotu mācību klases, darba telpas mentoriem, aktu zāli, kuru pēc vienošanās ar Patvēruma centra vadību varēs izmantot arī Mucenieku iedzīvotāji u.c. darba telpas. Nodrošinājuma valsts aģentūra organizēja iepirkuma procedūru, kurā uzvarēja sabiedrība ar ierobežotu atbildību  „Arčers” ar piedāvāto līgumcenu 1 905 782 eiro apmērā.

Patvēruma meklētāju centrā nepieciešams arī veikt divu ēkas korpusu un katlu mājas pārbūvi, kas saskaņā ar iepirkuma procedūras rezultātā uzvarējušās  „Skonto Būve” piedāvāto līgumcenu  izmaksās 2 226 400 eiro. Divu ēku korpusi tiks izmantoti Valsts robežsardzes funkciju nodrošināšanai.

Nepieciešamie līdzekļi tiks piešķirti no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”.
 
Sagatavoja:
Gunta Skrebele
Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja


Atpakaļ