Piešķir līdzekļus Patvēruma meklētāju centra paplašināšanai

12.01.2016

Otrdien, 12.janvārī, Ministru kabinets piešķīra Iekšlietu ministrijai 75 000 eiro, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar nekustamā īpašuma „Bundulīši” Muceniekos, Ropažu novadā, labprātīgu atsavināšanu sabiedrības vajadzībām.


Nekustamā īpašuma labprātīgas atsavināšanas mērķis sabiedrības vajadzībām ir nodrošināt Ministru kabineta apstiprinātā Rīcības plāna izpildi personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā.

Nekustamais īpašums „Bundulīši” pieder SIA “Latectus” un sastāv no zemes 0,3447 ha platībā un uz tā esošas dzīvojamās mājas ar kopējo platību 1908,1 kv.m.

Iekšlietu ministrijas pastāvīgā komisija nepieciešamā īpašuma atsavināšanai, izvērtējot sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja SIA „Eiroeksperts” ieteikumu, noteica nekustamā īpašuma atlīdzību 75 000 eiro apmērā (zemes vērtība - 21 000 eiro, ēkas vērtība – 54 000 eiro). Šādam atlīdzības apmēram piekrīt arī īpašnieks.

Pēc atsavināšanas nekustamais īpašums tiks ierakstīts zemesgrāmatā uz valsts vārda Iekšlietu ministrijai.

Sagatavoja:
Gunta Skrebele
Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363 Mob:29494943
E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv
 


Atpakaļ