Nosaka pabalsta apjomu bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu

22.12.2015

Otrdien, 22. decembrī, Ministru kabinets izdeva noteikumus "Grozījumi Ministru kabineta(MK) 2014.gada 22.aprīļa noteikumos Nr.210 "Noteikumi par pabalstu bēglim un personai, kurai piešķirts alternatīvais statuss” ''.


MK noteikumi izstrādāti nolūkā noteikt pabalsta apmēru bēglim un personai, kurai piešķirts alternatīvais statuss. Noteikumi stāsies spēkā 2016.gada 1.janvārī.

Pabalsta apmērs balstās uz valsts budžeta iespējām un prognozējamo patvēruma meklētāju skaita pieaugumu ilgākā laika posmā. Noteikumi paredz noteikt pabalstu bēglim un personai, kurai piešķirts alternatīvais statuss - 139 euro apmērā un 97 euro apmērā katram nākamajam ģimenes loceklim. Savukārt nepilngadīgai personai bez pavadības pabalsta apjoms noteikts 97 euro apjomā.

MK noteikumi izstrādāti saskaņā ar Rīcības plānu personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā, kas apstiprināts ar Ministru kabineta 2015.gada 2.decembra rīkojumu Nr.759.

 
Sagatavoja:
Gunta Skrebele
Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363 Mob:29494943
E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv

 


Atpakaļ