Grieķijai nosūtīti patvēruma meklētāju uzņemšanas kritēriji; nozīmēti sadarbības kooridinatori

14.12.2015

Iekšlietu ministrija sadarbībā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi, atbilstoši 3. novembrī valdībā atbalstītajam “Rīcības plānam personām, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošana un uzņemšana Latvijā” Grieķijai ir paziņojusi par gatavību uzsākt patvēruma meklētāju uzņemšanas procesu. Tāpat ir nosūtīti patvēruma meklētāju uzņemšanas kritēriji un laika grafiks.


Patvēruma meklētāju uzņemšanas kritēriji personām, kam nepieciešama starptautiskā aizsardzība, ir vienoti un atbilst starptautiskiem nediskriminācijas principiem, taču katra valsts var norādīt papildu kritērijus, lai nodrošinātu veiksmīgu šo cilvēku integrāciju. Latvija ir norādījusi, ka vēlas uzņemt ģimenes ar bērniem un, ka būtiskas ir svešvalodu prasmes, iegūta pamatizglītība vai profesionālā izglītība, vēlama darba pieredze vai prasmes, kā arī derīgi ceļošanas dokumenti. 

Lai pārvietotu patvērumu meklētājus uz Latviju, sadarbībai ar Itāliju un Grieķiju ir nozīmēti divi sakaru virsnieki jeb koordinatori. Uz Grieķiju koordinators darba vizītē dosies jau nākamnedēļ, lai iepazītos ar apstākļiem uz vietas un nodibinātu ciešus kontaktus ar Grieķijas nacionālo kontaktpunktu pārvietošanas jomā, veiktu situācijas izzināšanu par Latvijas profilam atbilstošu failu esamību, un censtos nodibināt ciešus kontaktus ar Eiropas Patvēruma biroju, UNHCR un IOM pārstāvjiem Grieķijā.

Plānots, ka pirmie 10 patvēruma meklētāji ieradīsies no Grieķijas janvārī.


Atpakaļ