Ārkārtas ES Tieslietu un iekšlietu ministru padomes sanāksmē pieņem konkrētus lēmumus migrācijas krīzes risināšanai

11.11.2015

 

Pirmdien, 9.novembrī, iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis piedalījās ārkārtas ES Tieslietu un iekšlietu ministru padomes sanāksmē, Briselē, kurā tika diskutēts par migrācijas krīzes risinājumiem. Sanāksmes noslēgumā padome pieņēma secinājumus (angļu valodā), latviešu valodā.

 


Padomes ārkārtas sanāksmē ministri diskutēja par Rietumbalkānu migrācijas ceļa pasākuma plāna ieviešanu, kas tika pieņemts valstu un valdību vadītāju sanāksmē 25.oktobrī ar mērķi nodrošināt Rietumbalkānu migrācijas plūsmu labāku pārvaldību un krīzes situāciju novēršanu.

Diskusijās īpaša nozīme tika pievērsta pasākumiem, kas nepieciešami ES ārējo robežu stiprināšanai, efektīvas ekonomisko migrantu atgriešanas politikas ieviešanai, cilvēktirdzniecības un kontrabandas novēršanai, sadarbībai ar trešajām valstīm, kā arī informācijas apmaiņas stiprināšanai un stratēģiskās komunikācijas īstenošanai.

Padomē ministrs aicināja turpināt darbu pie jau panākto vienošanās efektīvas ieviešanas, kā arī solidāri sniegt atbalstu tām dalībvalstīm, kas saskaras ar paaugstinātu migrācijas spiedienu.

Atsaucoties Slovēnijas lūgumam, Latvijas policistu grupa, kas apmācīta masu nekārtību novēršanā, 20 cilvēku sastāvā jau ir devusies palīgā saviem kolēģiem Slovēnijā. Tāpat Latvija nosūtīs papildu ekspertus ES robežapsardzes aģentūrai „Frontex”, lai stiprinātu patvēruma meklētāju Uzņemšanas punktu kapacitāti.

Sagatavoja:
Daiga Holma
Iekšlietu ministra
Padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos
Tālr:29723599
E-pasts: daiga.holma@iem.gov.lv


Atpakaļ