ES Tieslietu un iekšlietu ministru padomē vienojas par patvēruma meklētāju pārvietošanu

23.09.2015

Otrdien, 22. septembrī, ES Tieslietu un iekšlietu ministru padome(padome) vienojās par 120 000 personu, kam nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanu divu gadu laikā. Šajā Tieslietu un iekšlietu ministru padomē netika lemts par pastāvīga mehānisma jeb kvotu ieviešanu.


Saskaņā ar padomes lēmumu Latvijai no Itālijas un Grieķijas būs jāuzņem papildu 281 persona, kurai nepieciešama starptautiskā aizsardzība. Šobrīd kopējais patvēruma meklētāju skaits, kas Latvijai būs jāuzņem divu gadu laikā, ir 531 persona. Par katru patvēruma meklētāju dalībvalsts saņems vienreizēju maksājumu 6000 eiro apjomā.

Atbilstoši padomes lēmumam 66 000 personas tiks pārvietotas no Itālijas un Grieķijas (15 600 no Itālijas un 50 400 no Grieķijas). Ungārija no dalības šajā mehānismā atteicās, tāpēc atlikušās 54 000 personas, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, tiks pārvietotas no Itālijas un Grieķijas tādā pašā proporcijā viena gada laikā pēc lēmuma stāšanās spēkā.

Ja šajā laikā migrācijas plūsmu situācija Itālijā un Grieķijā mainīsies vai arī, ja kāda cita dalībvalsts saskarsies ar ārkārtas situāciju un strauju migrācijas plūsmu rezultātā tajā ieplūdīs nesamērīgi liels skaits ar personām no trešajām valstīm, Eiropas Komisija varēs sniegt priekšlikumu, lai pilnveidotu šo mehānismu, tostarp nepieciešamības gadījumā paredzot tā attiecināšanu uz citu dalībvalsti. Šādā gadījumā priekšlikumu pilnveidot šo mehānismu izskatīs un apstiprinās padome, nevis Eiropas Komisija. Ja situācija Itālijā un Grieķijā nemainīsies, tad Eiropas Komisija pēc gada iesniegs priekšlikumu par to, kā pārvietošanai no Itālijas un Grieķijas sadalīt atlikušās 54 000 personas. Arī šādā gadījumā sadalījumu apstiprinās padome.

Padome diskutēja arī par finansējuma palielināšanas nepieciešamību pasākumu kopumam, kas vērsti uz migrācijas krīzes cēloņu mazināšanu, īpaši pievēršoties efektīvas robežpārvaldības mehānismu ieviešanai, kā arī nelegāli uzturošos trešo valstu piederīgo atgriešanas pasākumu stiprināšanai.

Eiropas Komisija solīja, ka līdz gada beigām tā sagatavos atbilstošus priekšlikumus, lai stiprinātu ārējo robežu apsardzību. Tāpat plānots paplašināt Eiropas Aģentūras FRONTEX mandātu, lai stiprinātu tās lomu efektīvu atgriešanas pasākumu veicināšanai.

Diskusijām par atgriešanas pasākumu stiprināšanu īpaša uzmanība tiks veltīta nākošajā ES Tieslietu un iekšlietu ministru padomes sanāksmē, kas notiks 8.oktobrī.


Sagatavoja:
Gunta Skrebele
Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363 Mob:29494943
E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv


Atpakaļ