Luksemburgā panāk vienošanos par 20 000 bēgļu pārvietošanu no trešajām valstīm; par 40 000 bēgļu pārvietošanu no Itālijas un Grieķijas lems 20.jūlijā (papildināta 2.un 3. rindkopa)

10.07.2015

Ceturtdien, 9. jūlijā, iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis piedalījās neformālā ES Padomes Tieslietu un iekšlietu ministru sanāksmē, kas norisinājās Luksemburgā. Diskusijās iekšlietu ministri apsprieda iekšējās drošības un migrācijas jautājumus.


Diskusijā par aktuālajiem izaicinājumiem migrācijas plūsmu pārvaldībā iekšlietu ministrs uzsvēra cilvēktirdzniecības apkarošanas nozīmīgumu un akcentēja, ka vienlaikus ar cīņu ar sekām ir jāveic pasākumi trešajās valstīs, kas novērš migrācijas cēloņus. Tāpat ministri aktīvi diskutēja arī par katras dalībvalsts brīvprātīgo pienesumu, lai sasniegtu EK mērķi un solidāri nodrošinātu starptautiskās aizsardzības iespējas 60 000 bēgļiem divu gadu laikā, no kuriem Latvija plāno uzņemt 250 bēgļus, bet, piemēram, Lietuva – 325.

Padomē tika panākta vienošanās par 20 000 bēgļu pārvietošanu no trešajām valstīm, no kuriem Latvija uzņems 64 bēgļus (piem., Lietuva – 85 bēgļus). Par 40 000 bēgļu pārvietošanu no Itālijas un Grieķijas lēmums tiks pieņemts 20.jūlijā Briselē.

Savukārt diskusijā, kurās ES iekšlietu ministri apsprieda jautājumus, kas saistīti ar cīņu pret terorismu, iekšlietu ministrs uzvēra informācijas pieejamības izšķirošo nozīmi un norādīja uz nepieciešamību stiprināt drošības dienestu un tiesībaizsardzības iestāžu efektīvu un ātru sadarbību un tehnisko līdzekļu izmantošanas kapacitāti.

Lai palielinātu valstu spējas ātri reaģēt un sadarboties savā starpā, ministri tika informēti par aktualitātēm kibervides risku mazināšanā.


Māris Zariņš
Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas
sabiedrisko attiecību speciālists
Tālr.: 67219213; mob. 29120858
E-pasts: maris.zarins@iem.gov.lvDaiga Holma
Iekšlietu ministra
Padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos
Tālr:29723599
e-pasts:daiga.holma@iem.gov.lv
 


Atpakaļ