Briselē iekšlietu ministri vienojas par 54 760 bēgļu uzņemšanu

21.07.2015

Pirmdien, 20. jūlijā, iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis piedalījās ES Tieslietu un iekšlietu ministru padomes ārkārtas sanāksmē Briselē, kurā iekšlietu ministri apsprieda Eiropas programmas migrācijas jomā ieviešanu. Sanāksmē dalībvalstis diskutēja par vienreizēju  un solidāru katras dalībvalsts brīvprātīgo pienesumu 60 000 bēgļu uzņemšanā divu gadu laikā divās ES programmās - 20 000 bēgļu uzņemšanu pārvietošanas programmā no trešajām valstīm un 40 000 bēgļu uzņemšanu mītnesvietas maiņas programmā no Itālijas un Grieķijas. Ministri arī apstiprināja padomes secinājumus par konkrētu trešo valstu atzīšanu par drošām izcelsmes valstīm.


ES Tieslietu un iekšlietu ministru padomes ārkārtas sanāksmē Briselē ministri vienojās par 54 760 bēgļu uzņemšanu. Pārvietošanas programmā no trešajām valstīm dalībvalstis piedāvāja uzņemt lielāku skaitu bēgļu, nekā tika plānots Eiropas migrācijas programmā - 22 504 bēgļus, savukārt mītnesvietas maiņas programmā no Itālijas un Grieķijas  tika panākta vienošanās par 32 256 bēgļu uzņemšanu. Plānots, ka dalībvalstis turpinās diskusijas par atlikušo 7744 bēgļu uzņemšanu no Itālijas un Grieķijas līdz gada beigām.

Padome vienojās, ka Grieķija un Itālija garantē, ka patvēruma meklētāji, kuri ierodas abu valstu teritorijā, tiek identificēti, reģistrēti un viņiem tiek noņemti pirkstu nospiedumi.

Padomē ministri uzsvēra, ka abu programmu īstenošana ir tikai viens no pasākumiem, kas risina migrācijas spiediena radītos izaicinājumus. Vienlaikus tika uzsvērts, ka jāveic pasākumi, kas novērš migrācijas plūsmu cēloņus, īpaši pievēršoties sadarbībai ar izcelsmes un tranzītvalstīm un veidojot efektīvus nelegālo imigrantu atgriešanas politikas mehānismus.

Plānots, ka padome oficiāli apstiprinās šo lēmumu pēc tam, kad Eiropas Parlaments sniegs savu atzinumu septembrī.

Jau ziņots, ka Latvija apņēmusies ES pārvietošanas programmā no trešajām valstīm un mītnesvietas maiņas programmā no Itālijas un Grieķijas divu gadu laikā solidāri uzņemt 250 personas, kurām ir nepieciešama starptautiskā aizsardzība.

Papildu informācija par ES Tieslietu un iekšlietu ministru padomes ārkārtas sanāksmes rezultātiem (angļu valodā): www.consilium.europa.eu/en/meetings/jha/2015/07/20/

Pielikumā: tabula ar patvēruma meklētāju dalījumu pa dalībvalstīm (angļu valodā).

Sagatavoja:
Daiga Holma
Iekšlietu ministra
Padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos
Tālr:29723599
E-pasts: daiga.holma@iem.gov.lv
 


Atpakaļ