Eiropas Savienības Padomes preses paziņojums par patvēruma meklētāju pārvietošanu (angliski, 14.09.2015.)