Vispārpieejama informācija no Latvijas pozīcijas par Eiropas Komisijas paziņojumu "Eiropas programma migrācijas jomā"

22.09.2015

Vispārpieejama informācija no Latvijas pozīcijas Nr.3 par Eiropas Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Eiropas programma migrācijas jomā” 


Skatīt šeit.


Atpakaļ