Valsts policijas akcijas


1) Lai sekmētu negadījumu skaita samazināšanos, kuros cieš bērni iestājoties siltajam laikam, tuvojoties mācību gada noslēgumam aprīļa un maija mēnešos Valsts policija organizē akciju „Droša vasara – Tava vasara”.

            Akcijas laikā tiek pievērsta īpaša uzmanība cēloņiem, kas biežāk izraisa nelaimes gadījumus apkārtējās ūdenstilpnēs, gūstot traumas ceļu satiksmes negadījumos, spēlējoties būvobjektos vai elektrosadales skapju tuvumā, kontaktējoties ar svešiem mājdzīvniekiem, gūstot apdegumus, patvaļīgi pametot dzīvesvietu (klaiņojot) u.tml.

            Akcijas „Droša vasara – Tava vasara” ietvaros tiek demonstrētas prezentācijas:

„Ceļš uz drošu satiksmi”;

„Sargā sevi pats”;

„Sargā pats sevi un savas mantas ”.

 

2) Sākoties jaunajam mācību gadam, Valsts policija organizē akciju „Drošības dienas skolās”, tās norisi nosakot septembrī.

Plānojot akcijas tematiku, policijas darbinieki pievēršas aktuālām, ar bērnu drošību saistītām tēmām (ceļu satiksmes drošības jautājumiem mazaizsargātajiem ceļu satiksmes dalībniekiem, bērnu bezvēsts pazušanas jautājumiem, bērnu savstarpējām attiecībām izglītības iestādēs, informējot par vardarbīgas un destruktīvas uzvedības sekām savstarpējās attiecībās un atbildību, informācijai par atkarību izraisošo vielu lietošanas sekām un atbildību, ugunsdrošībai, drošībai ūdenstilpju tuvumā, esot vienam pašam mājās un citiem ar bērnu drošību saistītiem jautājumiem).

Akcijas „Drošības dienas skolās” ietvaros tiek demonstrētas prezentācijas:

„Tava administratīvā atbildība”;

„Tabakas vārds pret Tavējo”;

„Stop! Likumpārkāpums”;

„Sargā sevi pats”;

„Sargā pats sevi un savas mantas”;

„Likums pret narkotikām”;

„Alkohols : mīts un patiesība”;

„Mēs un alkohols”.

 

3) Ņemot vērā, ka atstarotāju neizmantošanas dēļ diennakts tumšajā laikā cieš liels skaits ceļu satiksmes dalībnieku, Valsts policija visā Latvijā novembra un decembra mēnešos organizē akciju "Esi redzams", kuras mērķis ir uzsvērt gaismas atstarojošo elementu lietošanas nepieciešamību.

Akcijas laikā mazaizsargātajiem ceļu satiksmes dalībniekiem - gājējiem un velosipēdu vadītājiem, kuri diennakts tumšajā laikā pārvietojas bez atstarotājiem, tiek dāvināti atstarotāji un izskaidrota atstarotāja vai luktura izmantošanas nepieciešamība.                    

 

   Minētās akcijas  ietvaros tiek demonstrētas prezentācija:

            „Esi redzams”


Atpakaļ