Nozares politikas departaments 

Izstrādā iekšlietu nozares politiku sabiedriskās kārtības un drošības, robežapsardzības, robežkontroles un nelegālās migrācijas, ugunsdzēsības un glābšanas, pilsonības un migrācijas jomā.

 

Departamenta direktors Arnis Jurševics
tel.67219178, e-pasts: arnis.jursevics@iem.gov.lv

Plānošanas nodaļa

Nodaļas vadītāja Valija Kalvāne
tel.67219570, e-pasts: valija.kalvane@iem.gov.lv

Vecākais referents Maigurs Ludbāržs
tel.67219079, e-pasts: maigurs.ludbarzs@iem.gov.lv

Vecākais referents Indulis Zālītis
tel.67219682, e-pasts: indulis.zalitis@iem.gov.lv

Vecākā referente Gaļina Averjanova
tel.67219346, e-pasts: galina.averjanova@iem.gov.lv

Vecākā referente Žanna Fokanova
tel.67219572, e-pasts: zanna.fokanova@iem.gov.lv

Vecākais referents Edgars Vorošens
tel.67219115, e-pasts: edgars.vorosens@iem.gov.lv

Vecākais referents Jurijs Nikoļenko 
tel.67219150, e-pasts: juris.nikolenko@iem.gov.lv  

Politikas izstrādes nodaļa

 

Vecākais referents Imants Zaķis
tel.67219587, e-pasts: imants.zakis@iem.gov.lv

Vecākais referents Sandis Barks
tel.67219349, e-pasts: sandis.barks@iem.gov.lv

Vecākā referente Lāsma Stabiņa

tel.67829674, e-pasts: lasma.stabina@iem.gov.lv

Vecākā referente Irēna Putane
tel.67219205, e-pasts: irena.putane@iem.gov.lv

Vecākais referents Ronalds Petrovskis
tel.67219593, e-pasts: ronalds.petrovskis@iem.gov.lv

Vecākā referente Agnese Zīle-Veisberga 
tel.67219592, e-pasts: agnese.veisberga@iem.gov.lv

Vecākā referente Inese Kalniņa
tel.67829675, e-pasts: inese.kalnina@iem.gov.lv

Vecākā referente Vita Zaķe-Zaikovska
tel.67219347, e-pasts: vita.zake-zaikovska@iem.gov.lv

Vecākā referente Irina Porošina 
tel.67219436, e-pasts: irina.porosina@iem.gov.lv

Vecākā  referente Agate Sirmā
tel.67219508, e-pasts: agate.sirma@iem.gov.lv

Vecākā referente Olga Dabiža 
tel.67219313, e-pasts: olga.dabiza@iem.gov.lv

 


Atpakaļ