Valsts sekretāra vietnieks, Juridiskā departamenta direktors Vilnis Vītoliņš

tel.67219597, e-pasts: vilnis.vitolins@iem.gov.lv

Nodrošina Iekšlietu ministrijas uzdevumu izpildi tiesību aktu izstrādē un administratīvā procesa ietvaros

Tiešā pakļautībā ir:

Juridiskais departaments ar tā direktora pakļautībā esošajām nodaļām:

  • Normatīvo aktu nodaļa;
  • Tiesiskā atbalsta nodaļa;
  • Starptautisko tiesību nodaļa.

Informātikas un sakaru nodaļa.

Resursu vadības sistēmas “Horizon” projekta vadītājs. 


Atpakaļ