Personāla vadības un administratīvais departaments

Personāla vadības un administratīvais departaments nodrošina efektīvu personāla vadību , izstrādā ministrijas pārraudzībā esošo iestāžu izglītības politiku un stratēģiju un  koordinē tās īstenošanu, nodrošina ministrijas dokumentu pārvaldību, ministrijas darba organizāciju.

Departamenta direktore  Daiga Piebalga
tel.67219553, e-pasts: daiga.piebalga@iem.gov.lv

 

Personāla vadības nodaļa

Nodaļas vadītāja Kristīne Pūre
tel.67219129, e-pasts: kristine.pure@iem.gov.lv

Vecākā referente Antoņina Bulahova
tel.67219281, e-pasts: antonina.bulahova@iem.gov.lv

Vecākā referente Sanita Jurdže
tel.67219359, e-pasts: sanita.jurdze@iem.gov.lv

Vecākais referents Gints Rozenbilds
tel.67219071, e-pasts: gints.rozenbilds@iem.gov.lv

Vecākais referents Raimonds Pāps
tel.67219128, e-pasts: raimonds.paps@iem.gov.lv

Vecākā referente Nadežda Lazukova-Šejanova
tel.67219177, e-pasts: nadezda.lazukova@iem.gov.lv

Vecākā referente Dace Krūmiņa
tel.67219495, e-pasts:  dace.krumina@iem.gov.lv

Referente Elīna Diedrika
tel.67219203, e-pasts: elina.diedrika@iem.gov.lv

Referente Skaidrīte Garbare
tel.67219212, e-pasts: skaidrite.garbare@iem.gov.lv

Referente Anastasija Ivanova
tel.67829692, e-pasts: anastasija.ivanova@iem.gov.lv 

Referente Edīte Āboltiņa
tel.67219272, e-pasts: edite.aboltina@iem.gov.lv


Dokumentu pārvaldības nodaļa

 
Nodaļas vadītāja Tatjana Stragova
tel.67219261, e-pasts: tatjana.stragova@iem.gov.lv
 
Referente Anita Poļijenko
tel.67219263, e-pasts anita.polijenko@iem.gov.lv  
 
Referents Gaļina Averjanova
tel.67219450, e-pasts: galina.averjanova@iem.gov.lv
 
Vecākā lietvede Biruta Pedane
tel.67219555, e-pasts: kanceleja@iem.gov.lv
 
Vecākā lietvede Aiva Urbāne
tel.67219462, e-pasts: aiva.urbane@iem.gov.lv
 
Vecākā lietvede Danute Pundiņa
tel.67219547, e-pasts: danute.pundina@iem.gov.lv
 
Vecākā lietvede Dagmāra Ferstere
tel.67219148, e-pasts: dagmara.ferstere@iem.gov.lv
 
Vecākā lietvede Daiga Krastiņa
tel.67219341, e-pasts: daiga.krastina@iem.gov.lv
 
 

 

 

 

 


Atpakaļ