Valsts sekretāra pienākumu izpildītājs, valsts sekretāra vietnieks Dimitrijs Trofimovs

Dimitrijs Trofimovs

tel. 67219420, e-pasts: dimitrijs.trofimovs@iem.gov.lv  


Nodrošina iekšlietu politikas un stratēģijas izstrādi un īstenošanu sabiedriskās kārtības un drošības, robežapsardzības, robežkontroles un nelegālās migrācijas, ugunsdzēsības un glābšanas, materiālo rezervju, pilsonības un migrācijas, veselības un sociālo lietu, izglītības, personāla atlases un attīstības  jomās; 
Nodrošina  Iekšlietu ministrijas uzdevumu izpildi dokumentu pārvaldības un komunikācijas jomā.
 
Tiešā pakļautībā ir:
Nozares politikas departaments ar tā direktora pakļautībā esošajām nodaļām:

  • Politikas izstrādes nodaļa;
  • Plānošanas nodaļa.

Aministratīvais departaments ar tā direktora pakļautībā esošajām nodaļām:

  • Personāla vadības nodaļa. 
  • Dokumentu pārvaldības nodaļa;
  • Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļa.

 

 


Atpakaļ