Ilze Pētersone-Godmane

e-pasts: ilze.petersone-godmane@iem.gov.lv

IZGLĪTĪBA: 
2000 - pašlaik – doktora grāda kandidāte
1999 - 2000 - Latvijas Universitātes, Juridiskās fakultātes Starptautisko tiesību zinātņu maģistratūra
1994 - 1999 - Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte
1991 - 1994 – Rīgas Āgenskalna ģimnāzija
1983 - 1991 – Rīgas 5.vidusskola

DARBA PIEREDZE:
05.2009 - pašlaik – Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre
06.2009 - 02.2016 – Ministru prezidenta ārštata padomniece nacionālās drošības jautājumos
03.2009 - 05.2009 – Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece
01.2008 - 03.2009 - Ministru prezidenta padomniece ārlietu, Eiropas Savienības un starptautisko organizāciju jautājumos
09.2005 - 01.2008 - Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece
03.2004 - 09.2005 - Iekšlietu ministrijas Eiropas lietu un starptautiskās sadarbības departamenta direktore
01.2001 - 03.2004 - Iekšlietu ministrijas Eiropas lietu un starptautiskās sadarbības departamenta direktora vietniece
06.1999 - 01.2001 – Iekšlietu ministrijas Juridiskā departamenta - ES Likumdošanas saskaņošanas nodaļas vadītāja
02.1998 - 07.1999 – Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Juridiskās nodaļas vadītāja
08.1996 - 02.1998 – Latvijas-Vācijas transporta uzņēmums “LATEURO” – juriste
04.1995 - 08.1996 – Latvijas-Vācijas uzņēmums “RIGA IN YOUR POCKET” - izpilddirektore
10.1994 - 03.1995 – Tirdzniecības uzņēmums “NELDA” – prezidenta sekretāre

DARBA SPECIFIKA:
No 1999. – 2004.gadam atbildīgā amatpersona Iekšlietu ministrijā par Eiropas Savienības likumdošanas saskaņošanu iekšlietu jomā, kā arī atbildīgā amatpersona par iestāšanās Eiropas Savienībā sarunu 24.sadaļu “Sadarbība iekšlietās un tieslietās”.
No 2000.-2002.gadam Phare horizontālās programmas “Vīzas, Migrācija, Ārējās robežas” vadītāja.
Kopš 2004.gada Latvijas atbildīgā amatpersona, lai nodrošinātu Latvijas pievienošanos Šengenas līguma telpai, kā arī Šengenas finanšu programmas apguvi un ieviešanu Latvijā.
No 2008.gada – atbildīgā valsts sekretāra vietniece par Eiropas Savienības iekšlietu politikas īstenošanu un Starptautisko finanšu programmu apguvi iekšlietu sistēmā.

APBALVOJUMI:   
2015. - Ministru kabineta Atzinības raksts
2015. - Valsts policijas I pakāpes  "Kārtības policijas Nopelnu zīme"
2015. - Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta apbalvojums "Jubilejas goda zīme "Latvijas Ugunsdzēsībai -150"
2014. - Valsts robežsardzes Jubilejas zīme "Latvijas Valsts robežsardzei 95"
2013. - Valsts policijas 95 gadu jubilejas zīme
2012. - Nodrošinājuma valsts aģentūras Nopelnu zīme
2011. - Valsts robežsardzes apbalvojums "Par nopelniem Valsts robežsardzes attīstībā"
2011. - Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes I pakāpes Zelta goda zīme "Par nopelniem"
2010. - Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta apbalvojums Zelta zīme „Par nopelniem”
2009. - Valsts robežsardzes apbalvojums "Valsts robežsardzei - 90 gadi"
2009. - Ārlietu ministra atzinība par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas Republikas stiprināšanā
2008. - Valsts robežsardzes Krūšu zīme "Par ieguldījumu Schengen acquis ieviešanā"
2008. - Atzinības krusts III šķira (Ordeņa komandieris)
2007. - Valsts robežsardzes krūšu zīme "Par Latvijas robežas izbūvi"
2003. - Iekšlietu ministrijas Zelta goda zīme

VALODAS:
Latviešu -  dzimtā valoda
Krievu - brīvi
Vācu -   brīvi
Angļu -  brīvi
Franču -  sarunvalodas līmenī

Valsts sekretārs:

  • organizē nozares politikas un stratēģijas izstrādi, kā arī to īstenošanu atbilstoši ministrijas kompetencei;
  • vada ministrijas administratīvo darbu un organizē ministrijas funkciju izpildi, nodrošinot to nepārtrauktību, lietderību un tiesiskumu;
  • nodrošina ministra doto uzdevumu izpildi;
  • izveido racionālu struktūru ministrijas funkciju izpildei;
  • nodrošina ministrijas finanšu resursu plānošanu;
  • nodrošina ministrijas lietvedības, valsts noslēpuma objektu reģistrācijas un uzskaites organizēšanu, arhīva veidošanu;
  • organizē ministrijai doto uzdevumu izpildi un to kontroli;
  • pieņem pārvaldes lēmumus un izdod iekšējos normatīvos aktus;
  • bez īpaša pilnvarojuma pārstāv ministriju;
  • veic citas Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktās tiešās pārvaldes iestādes vadītāja funkcijas un citos normatīvajos aktos noteiktās funkcijas.

Valsts sekretārs nodrošina valsts kapitāla daļu uzraudzību valsts komercsabiedrībā, kurā ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja.


Atpakaļ