Iekšlietu ministrijas parlamentārā sekretāre


 

   

Signe Bole

Tālrunis 67829684
e-pasts: signe.bole@iem.gov.lv
 

DARBA PIEREDZE

No 10.06.2019.                    Iekšlietu ministrijas parlamentārā sekretāre

04.02.2019. – 09.06.2019.    Iekšlietu ministra biroja vadītāja

03.12.2018. – 05.02.2019.    13. Saeimas deputāta palīgs  

24/05/2016→ 2019. gads      Sabiedrības integrācijas fonda pārstāvniecība kriminālprocesos, t.sk. tiesībsargājošās iestādēs

02.04.2015. – 06.11.2018.    12. Saeimas deputāta palīgs 

01.10.2014. – 31.11.2015.    RSU pasniedzēja                         

01.07.2014. – 01.06.2016.    Juriste, SIA "Immunitas"

01.09.2010. – 17.04.2014.    Izmeklēšanas nodaļas vadītāja vietniece, KNAB

28.04.2003. – 31.08.2010.    Izmeklētāja, KNAB

11.12.1996. – 26.04.2003.    Galvenā speciāliste, VP (Krimināllietu izmeklēšana, kas saistīti pret personas veselību un dzīvību)

1994. – 1996.                      Galvenā speciāliste, VP (Sabiedriskās kārtības nodrošināšanas uzraudzība, likumdošanas izmaiņu iniciatīva)

1991. – 1994.                      Izziņas izdarītāja, VP

IZGLĪTĪBA

16.05.2006. – 22.11.2007.    Profesionālais maģistra grāds tiesību zinātnēs,  SIA „Biznesa augstskola Turība”

08.03.1993. – 29.11.2000.    Jurista kvalifikācija, Latvijas Policijas akadēmija

VALODU ZINĀŠANAS

Latviešu - dzimtā, angļu – B1, krievu – B1.

PAPILDU INFORMĀCIJA

2018.  Iegūts Detektīva sertifikāts Nr.2018-D0001 

2011. – 2013.  Eksperts Austrijas un Slovākijas valdības organizētā projektā EACT (European Anti – corruption training) Starptautiskā sadarbība krimināltiesiskajā  jomā.  

2010.  Eksperts ISEC programmas projektā  „Nacionālās ARO vienības stiprināšana: „Noziedzīgi iegūtu līdzekļu identificēšana, izsekošana, izmeklēšana un konfiscēšana”

1999.  Ziemeļu – Baltijas Policijas Akadēmijas sertifikāts - Pārrunu vedējs  krīzes situācijās ar teroristiem, ķīlnieku sagrābējiem un pašnāvniekiem.


Atpakaļ