Iekšlietu ministrijas parlamentārā sekretāre


 

Evika Siliņa

Dzimšanas datums: 03.08.1975.
   
Izglītība: 

1999 - 2001  Rīgas Juridiskā augstskola, sociālo zinātņu maģistra grāds tiesību zinātnē, starptautiskās tiesības un Eiropas tiesības 

1993 - 1997 Latvijas Universitāte, bakalaura grāds tiesību zinātnē, jurista kvalifikācija 

Darba pieredze: 

15.01.2013. - līdz šim brīdim - Iekšlietu ministrijas parlamentārā sekretāre

▪    Pārstāv Iekšlietu ministriju Saeimā, tās komisijās
▪    Pārstāv Iekšlietu ministriju un iekšlietu ministru politiskajās debatēs
▪    Vada politisko dokumentu izstrādi (valdības deklarācija, koncepcijas u.c.)
▪    Pārstāv iekšlietu ministru starptautiskajās organizācijās (ANO, INTERPOL, CEPOL u.c.)
▪    Attīsta iekšlietu jomas likumdošanu

12.04.2012. - 15.01.2013. - Iekšlietu ministra juridiskā padomniece
▪    Priekšlikumu sniegšana iekšlietu ministram par valsts politikas izstrādi un tās īstenošanu Iekšlietu ministrijas politikas nozarē
▪    Iekšlietu ministra pārstāvība darba grupās, sanāksmēs u.c. viedokļu saskaņošanas jautājumos
▪    Iekšlietu ministra konsultēšana juridiskajos jautājumos
   
11.2011. - 12.04.2012. - Iekšlietu ministra ārštata padomniece juridiskajos jautājumos

12.2003. - 04.2012. - Individuāli praktizējoša zvērināta advokāte
▪    Specializācija starptautisko un iekšējo biznesa tiesību jomā
▪    Publisko elektronisko sakaru koncernu (telekomunikācijas, internets) juridiskā apkalpošana
▪    NVO organizāciju dibināšana un konsultēšana

Valodu prasme:

latviešu - dzimtā, angļu  - C1 (sapratne, runāšana, rakstīšana), krievu - C1 (sapratne, dialogs), B2 (monologs), A2 (rakstīšana)

 


   
 

 

 

 

 


Atpakaļ