Informācija par amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām

01.04.2019

Atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 12. aprīļa noteikumiem Nr.225 "Kārtība, kādā tiek publiskota informācija par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām"

Atpakaļ