Pamatbudžeta programmas, apakšprogrammas, pasākuma resursu izdevumu segšanai (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāme 2019. gadam


Saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 25. septembra noteikumiem Nr.611 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā”

 Pamatbudžeta programmas, apakšprogrammas, pasākuma resursu izdevumu segšanai (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāmes 2019. gadam.

 

 

 


Atpakaļ