gerbonis Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrija

Iekšlietu ministrijas 2018.gada budžeta informācija