Iekšlietu ministrijas 2019.gada budžeta informācija

Pamatbudžeta programmas, apakšprogrammas, pasākuma resursu izdevumu segšanai (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāme 2019. gadam

Informācija par amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām

PVN / 01.04.2019

Atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 12. aprīļa noteikumiem Nr.225 "Kārtība, kādā tiek publiskota informācija par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām" … Lasīt vairāk