Iekšlietu ministrijas 2019.gada budžeta informācija

Informācija par amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām

PVN / 01.04.2019

Atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 12. aprīļa noteikumiem Nr.225 "Kārtība, kādā tiek publiskota informācija par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām" … Lasīt vairāk

Pamatbudžeta programmas, apakšprogrammas, pasākuma resursu izdevumu segšanai (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāme 2019. gadam