Pamatbudžeta programmas, apakšprogrammas, pasākuma resursu izdevumu segšanai (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāme 2019. gadam


 Saskaņā ar 2007.gada 6.marta MK noteikumu  Nr.171 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" 11.17.apakšpunktu publicējam

 Pamatbudžeta programmas, apakšprogrammas, pasākuma resursu izdevumu segšanai (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāmes 2019. gadam.

 

 

 


Atpakaļ