Iekšlietu ministrijas 2018.gada budžeta informācija

Pamatbudžeta programmas, apakšprogrammas, pasākuma resursu izdevumu segšanai (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāme 2018. gadam

Iekšlietu ministrijas nodarbināto atlīdzības noteikšanas kritēriji un darba samaksas apmērs

Atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 12. aprīļa noteikumiem Nr.225 "Kārtība, kādā tiek publiskota informācija par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām", sniedzam informāciju par Iekšlietu ministrijas nodarbināto atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām.
Lasīt vairāk