Informācija par amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām

09.07.2015

Atbilstoši Iekšlietu ministrijas 2010.gada 18.oktobra noteikumiem Nr. 47 "Iekšlietu ministrijas valsts amatpersonu un darbinieku atlīdzības noteikšanas kritēriju, darba samaksas apmēra un izmaksātā atalgojuma publiskošanas kārtība" publicējam informāciju par amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām (bruto, latos).


Informācija par amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām (bruto, euro).


Atpakaļ