Informācija par amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām

Atbilstoši Iekšlietu ministrijas 2010.gada 18.oktobra noteikumiem Nr. 47 "Iekšlietu ministrijas valsts amatpersonu un darbinieku atlīdzības noteikšanas kritēriju, darba samaksas apmēra un izmaksātā atalgojuma publiskošanas kārtība" publicējam informāciju par amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām (bruto, latos).Lasīt vairāk

Pamatbudžeta programmas, apakšprogrammas, pasākuma resursu izdevumu segšanai (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāme 2016. gadam

Iekšlietu ministrijas 2016.gada budžeta informācija