Pamatbudžeta programmas, apakšprogrammas, pasākuma resursu izdevumu segšanai (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāme 2015. gadam


Saskaņā ar 2007.gada 6.marta MK noteikumu  Nr.171 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" 11.17.apakšpunktu publicējam

Pamatbudžeta programmas, apakšprogrammas, pasākuma resursu izdevumu segšanai (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāmes 2015. gadam.

 

 

 


Atpakaļ