Iekšlietu ministrijas amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritēriji

SAODN / 20.08.2015

Mēnešalga un tās noteikšanas kritēriji:Iekšlietu ministrijas amatpersonām (darbiniekiem) mēneša algu nosaka saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu atbilstoši apstiprinātajai mēnešalgas grupai un amatpersonas (darbinieka) kategorijai. … Lasīt vairāk

Informācija par amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām

Atbilstoši Iekšlietu ministrijas 2010.gada 18.oktobra noteikumiem Nr. 47 "Iekšlietu ministrijas valsts amatpersonu un darbinieku atlīdzības noteikšanas kritēriju, darba samaksas apmēra un izmaksātā atalgojuma publiskošanas kārtība" publicējam informāciju par amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām (bruto, latos).Lasīt vairāk

Iekšlietu ministrijas 2015.gada budžeta informācija

Pamatbudžeta programmas, apakšprogrammas, pasākuma resursu izdevumu segšanai (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāme 2015. gadam