gerbonis Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrija

Sanāksme ar transporta nozares pārstāvjiem par bērnu drošības jautājumiem