gerbonis Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrija

Iekšlietu ministrijā prezentē 2017. gada rezultātus cilvēktirdzniecības novēršanas un apkarošanas jomā